เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท กาญจนา เคมีคอล จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยมีคุณจักรกริช ศรีภัทรา เป็นกรรมการผู้จัดการ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมไม้แปรรูป อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ด้วยทางบริษัทฯ คัดสรรค์แต่สินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย
ใบปัจจุบันบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 1/28 หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000